Клиенти

Услугите в сферата на рекламата включват:
Администриране на реклами в Google Аdwords и
Facebook съблюдаване за добри резултати в системата
Проучване, добавяне и редактиране на ключови
думи в системата на Google ADwords
Добавяне и редактиране на текстове в Google
ADwords
Следене на на постигнатите резултати на дневна
база и оптимизиране на резултатите
Администриране на платени реклами в социалните
мрежи
Провеждане на маркетингови проучвания на
пазарните ниши
Способства за изграждане на маркетингови
стратегии
Следене на резултатите на съществуващи
маркетингови кампании и даване на предложения за нови
Изготвяне на рекламни банери , реклами и целеви
страници
Предходни и настоящи кампании:

Услугите в сферата на рекламата включват:
Администриране на реклами в Google Аdwords и
Facebook съблюдаване за добри резултати в системата
Проучване, добавяне и редактиране на ключови
думи в системата на Google ADwords
Добавяне и редактиране на текстове в Google
ADwords
Следене на на постигнатите резултати на дневна
база и оптимизиране на резултатите
Администриране на платени реклами в социалните
мрежи
Провеждане на маркетингови проучвания на
пазарните ниши
Способства за изграждане на маркетингови
стратегии
Следене на резултатите на съществуващи
маркетингови кампании и даване на предложения за нови
Изготвяне на рекламни банери , реклами и целеви
страници
Предходни и настоящи кампании:

https://www.dfmarkets.co.uk

http://www.deltastock.com

http://solti.bg/

http://www.s-gifts.bg/

http://sofiaterm.com

http://abc-maintenance.co.uk/

http://www.cotcolor.com/

https://www.grabsteine-granit.eu/

http://benimet.net/

http://elcomrecycling.com/

http://domdoverie.com/

https://zplastdograma.com/

http://chistachvrediteli.com/

https://www.sigmaprovadia.com/

http://adrkursove.com/